Ydelse

Udvikling af lederteams

Et velfungerende lederteam er en central faktor i organisationers evne til at performe. Lederteamets evne til at samarbejde og finde fælles løsninger på tværs af ansvarsområder eller funktioner er ikke en selvfølge. I hjertet af denne udfordring ligger ofte forholdet mellem samarbejde og konflikt/konkurrence.

Et udviklingsforløb omkring jeres lederteam tager afsæt i de unikke opgaver eller udfordringer, I står i som team. Det kan være omstruktureringer i organisationen, behov for mere produktive møder, behov for en forøget evne til at samarbejde på tværs, strategiske forandringer eller nogle gange også blot et ønske om at blive mere sammentømret som team.

Udvikling af lederteams foregår i tæt samspil med jeres erfaringer fra hverdagen. Disse erfaringer og udfordringer bringes ind i udviklingsrummet gennem forskellige metoder. Teoretiske og forskningsbaserede perspektiver præsenteres og beriger dialogen om de udfordringer, som ledelesteamet står i.

Gennem forløbet skabes fælles billeder af både de organisatoriske og strategiske udfordringer og samarbejdet med hinanden. Dette bidrager til skabelse af et team, der er i stand til at
agere mere sammentømret og effektivt i hverdagen.