Om mig

Jeg er selvstændig erhvervspsykolog
og ph.d. i ledelse i kompleksitet fra
University of Hertfordshire.

Med en baggrund i psykologi har jeg siden 2008 beskæftiget mig med ledelse og forandring med et fokus på samtaler. Efter en solid og udbytterig oplæring i Attractor, en erhvervsph.d. og et kortere visit hos Center for offentlig kompetenceudvikling befinder jeg mig nu i tre forskellige, givende, jobs:

Selvstændig erhvervspsykolog

I mit arbejde som selvstændig erhvervspsykolog arbejder med jeg med forskellige former for ledelses- og organisationsudvikling.

Tilgang & ydelser

Ekstern lektor ved the complexity and management centre, University of Hertfordshire

Siden juni 2017 har jeg været ansat som ekstern lektor ved University of Hertfordshire. Her er jeg en del af staben, som underviser og vejleder ph.d. studerende på det internationale Doctor of Management Programme. Ph.d.-programmet drives af en underviser- og forskergruppe som ”teorien om komplekse interaktioner” er udviklet.. I 2015 var jeg medforfatter på en dansk introduktionsbog til denne teori. Den er udgivet på Dansk Psykologisk Forlag og hedder: ”Ledelse i kompleksitet – en introduktion til Ralph Staceys teori om ledelse og organisation”.
Bogen kan købes her

For interesserede i programmet, kan man læse mere her – herts.ac.uk/courses/dmanma-by-research, følge programmets facebookgruppe, og følge programlederens (Chris Mowles) blog reflexivepractice.wordpress.com.

Ekstern lektor ved Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet

Undervisning og vejledning på masteruddannelserne: Master i Procesledelse og Organisatorisk Forandring (PROF); Master i Ledelse og Organisationspsykologi (LOOP); Master i Offentlig Ledelse (MPG)