Om mig

Jeg er selvstændig erhvervspsykolog
og ph.d. i ledelse i kompleksitet fra
University of Hertfordshire.

Med en baggrund i psykologi har jeg siden 2008 beskæftiget mig med ledelse og forandring med et fokus på samtaler. Efter en solid og udbytterig oplæring i Attractor, en erhvervsph.d. og et kortere visit hos Center for offentlig kompetenceudvikling befinder jeg mig nu i tre forskellige, givende, jobs:

Selvstændig erhvervspsykolog

I mit arbejde som selvstændig erhvervspsykolog arbejder med jeg med forskellige former for ledelses- og organisationsudvikling.

Tilgang & ydelser

Ekstern lektor ved the complexity and management centre, University of Hertfordshire

Siden juni 2017 har jeg været ansat som ekstern lektor ved University of Hertfordshire. Her er jeg en del af staben, som underviser og vejleder ph.d. studerende på det internationale Doctor of Management Programme. Programmet, hvor jeg selv har studeret trækker på ”teorien om komplekse interaktioner”. Denne teori er en måde at forstå organisationer og ledelse på, som trækker på kompleksitetsvidenskaberne, amerikansk pragmatisme, psykodynamisk teori, sociologi og filosofi. I 2015 var jeg medforfatter på en dansk introduktionsbog til denne teori. Den er udgivet på Dansk Psykologisk Forlag og hedder: ”Ledelse i kompleksitet – en introduktion til Ralph Staceys teori om ledelse og organisation”.
Bogen kan købes her

For interesserede i programmet, kan man læse mere her – herts.ac.uk/courses/dmanma-by-research, følge programmets facebookgruppe, og følge programlederens (Chris Mowles) blog reflexivepractice.wordpress.com.

Post. Doc. ved Institut for Entrepreneurskab og relationsledelse, Syddansk Universitet

I post doc. projektet, som jeg laver i tæt samarbejde med professor Henry Larsen har vi fokus på ”quality of conversation”. Dette er et udtryk for en interesse i at forstå organisationer som ”strømme af samtaler”, som Patricia Shaw har udtrykt det. Vores interesse er at undersøge forskellige kvaliteter i samtaler, som ledere befinder sig i. Ambitionen er at øget forståelse for de sociale mekanismer og dynamikker, som er på spil kan bidrage til kløgtige måder at forløse ledelsesopgaven på.