Publikationer

Gøjsen, R. & Solsø, K. (2016)
Refleksive Narrativer – et metodisk greb i konsulent- og ledelespraksis

Erhvervspsykologi, nr. 4.

Solsø, K. (2016)
Tag erfaringer alvorligt – individuelt og kollektivt

Ledelse i Udvikling. nr. 5

Solsø, K. (2016)
Forandringsledelse som responsive samtaler

Ledelse i Udvikling. nr. 4

Solsø, K. & Thorup, K. (2015)
Ledelse i kompleksitet. En introduktion til Ralph Staceys teori om organisation og ledelse

Dansk Psykologisk Forlag

Solsø, K. & Gøjsen, R. (2015)
Proceskonsulenten som implementeringsagent

Erhvervspsykologi, nr. 2

Solsø, K. (2014)
At udvikle sin praktiske dømmekraft. Et alternativ til værktøjer og teknikker som det bærende i ledelsesudvikling

Erhvervspsykologi, nr. 1

Storch, J. & Solsø, K. (2014)
Reporting from inside the emerging process of becoming research consultants. I: Simon, G. & Chard, A. (2014)

Systemic Inquiry. Innovations in Reflexive Practice Rsearch. Everything is connected Press.

Solsø, K. (2012)
Hvor blev kroppen af? Udforskning “indefra” i praksis

Erhvervspsykologi, nr. 1

Storch, J., Sørensen, C., Solsø, K. & Keiding, L. (2010)
Resultatorienterede medarbejderundersøgelser

LR Business