Ledelses- og organisationsudvikling
i kompleksitet

Erhvervspsykologisk hjælp til at handle klogt i organisatoriske udfordringer

Karina Solsø

Nye veje frem

Refleksivitet i ledelse

Lederes virkelighed er kendetegnet ved kompleksitet og uforudsigelighed. Mange og ofte modsatrettede dagsordener er et vilkår for ledere, hvis opgave og ansvar det er at skabe løsninger, der imødekommer komplekse udfordringer. Det interessante er, hvordan man responderer på kompleksitet, og den tvivl og usikkerhed, som ofte følger med. For mange er der lighedstegn mellem effektivitet og handlekraft.

Man er effektiv, når man træffer beslutninger, handler og sikrer fremdrift. Dette er ofte rigtigt, men det modsatte kan også være tilfældet. Man kan have så travlt, at man ikke får stillet sig selv og sine kolleger eller medarbejdere de centrale spørgsmål, som komplekse udfordringer rejser. Tvivl og usikkerhed kan være enorme ressourcer, hvis der kan skabes en hjælpsom ramme for refleksion, som kan blive afsættet for at finde nye veje frem.

Jeg arbejder med

Skræddersyede ledelsesudviklingsforløb
– herunder udvikling af lederteams

Udvalgte referencer

Jeg har lavet konsulentopgaver
i samarbejde med bl.a.:

lego-education

aarhus-kommune

via-university-college

copenhagen-business-scholl

terma

krifa

aros

kolding-kommune

ministeriet-for-boern-og-uddannelse