Ydelse

Ledelsesudvikling og -sparring

Ledelsesudvikling og ledersparring har til formål at bidrage til øget forståelse og handlekraft i forhold til udfordringer, som ledere oplever i deres hverdag. Det kan foregå både individuelt, i teamet eller på organisatorisk niveau.

Med et skræddersyet ledelsesudviklingsforløb tilpasses ledelsesudvikling den organisatoriske kontekst, de strategiske intentioner og de unikke dynamikker, som gør sig gældende i en organisation. Ledelsesudvikling kan have en række forskellige fokusområder afhængig af de udfordringer, som gør sig gældende i organisationen.

Individuel ledersparring har typisk fokus på undersøgelse af, hvad der er på spil i udfordrende situationer, som kan true oplevelsen af kompetence og stabilitet. Der er fokus på gennem refleksion at skabe bevægelse i oplevelsen af fastlåsthed.