Ydelse

Foredrag eller workshop om
ledelse i kompleksitet

Et foredrag eller workshop om ledelse i kompleksitet tager afsæt i teorien om komplekse interaktioner. Denne teori er udviklet ved University of Hertfordshire i England, som jeg har samarbejdet med i min forskning.

Centrale kompleksitetsteoretiske pointer introduceres og sættes i spil i øvelser og refleksioner. Der er fokus på refleksion over, hvad de kompleksitetsteoretiske grundforståelser betyder i ledelsespraksis, og på at tage livtag med nogle af de vanskelige og spændende spørgsmål, som rejser sig, hvis man giver køb på forestillingen om, at man kan forudsige og have kontrol over fremtidige bevægelser i organisationer.